بیش از ۴هزار آقازاده در انگلیس تحصیل می‌کنند! به گفته‌ی اکبر ولی‌زاده، مدیرسیاسی مرکزپژوهش‌های مجلس، در انگلیس بیش از ۴هزار "آقازاده" در حال تحصیل هستند.