خودکشی دو دختر تبریزی نافرجام ماند عصر امروز ۹ اسفند ماه ۹۶ دو دختر تبرزی خو را از پل کابلی تبریز به پایین پرتاب کردند اما جان سالم به در بردند.