مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد  طی حکمی از سوی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.