قیمت سکه ۱۲ شهریور سکه بهار آزادی : ۱,۲۳۵,۰۰۰ سکه طرح امام : ۱,۲۷۰,۰۰۰ نیم سکه : ۶۶۵,۰۰۰